bến tre

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách

Tổ Quốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách

Với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xã hội, trong những năm qua, Khu Liên hợp Thể...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×