anh hùng núp

Đừng quan tâm bao nhiêu phần trăm dân Hà Nội đồng ý cấm xe máy mà hãy tập trung làm tốt 5 điều này

Đừng quan tâm bao nhiêu phần trăm dân Hà Nội đồng ý cấm xe máy mà hãy tập trung làm tốt 5 điều này

Một Thế Giới Đừng quan tâm bao nhiêu phần trăm dân Hà Nội đồng ý cấm xe máy mà hãy tập trung làm tốt 5 điều này

Vừa rồi, cơ quan chức năng của TP.Hà Nội tổ chức hội thảo, công bố đã phát ra 16.000 phiếu khảo sát người dân thủ đô; thu về được 15.400 phiếu. Kết quả: có trên 90% số người ghi...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×