an vy

Thông tin 'nóng' về việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Cuộc đối thoại gay gắt và 'nảy lửa'

Thông tin 'nóng' về việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Cuộc đối thoại gay gắt và 'nảy lửa'

ANTĐ 8 liên quan Thông tin 'nóng' về việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Cuộc đối thoại gay gắt và 'nảy lửa'

Cuộc đối thoại giữa Ban lãnh đạo Công ty CP đầu tư và phát triển phim Việt Nam (tên gọi của Hãng phim truyện Việt Nam sau khi cổ phần hóa) với cán bộ công nhân viên diễn ra vào...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×