đại học y hà nội

Viết về bác sỹ Nguyễn Viết Đồng, GĐ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh: Bài 2: Coi trọng đầu tư trang thiết bị và chất lượng toàn diện

Viết về bác sỹ Nguyễn Viết Đồng, GĐ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh: Bài 2: Coi trọng đầu tư trang thiết bị và chất lượng toàn diện

Công Luận 1 liên quan Viết về bác sỹ Nguyễn Viết Đồng, GĐ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh: Bài 2: Coi trọng đầu tư trang thiết bị và chất lượng toàn diện

Trước sự đòi hỏi cấp bách của một bệnh viện hạng I, cơ cấu ngày càng mở rộng, chuyên sâu, một mặt Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh Nguyễn Viết Đồng chú trọng công tác đào tạo đội...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×