đại học y dược cần thơ

Gói thầu của Đại học Y dược Cần Thơ: Lo bị cắt vốn, chủ đầu tư 'gộp' các gói thầu

Gói thầu của Đại học Y dược Cần Thơ: Lo bị cắt vốn, chủ đầu tư 'gộp' các gói thầu

Đấu Thầu 34 liên quan Gói thầu của Đại học Y dược Cần Thơ: Lo bị cắt vốn, chủ đầu tư 'gộp' các gói thầu

Một gói thầu thuộc Dự án Trường Đại học Y dược Cần Thơ – dự án thực hiện từ năm 2003 đến nay chưa xong, đang bị một nhà thầu tư vấn đã từng tham gia thiết kế nhiều gói thầu của Dự...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×