đại học đại nam

Bình Định: Vụ bằng 'Tiến sĩ chính quy' của Phó Bí thư Tỉnh ủy… 'vận dụng, lạm dụng và lợi dụng' !?

Bình Định: Vụ bằng 'Tiến sĩ chính quy' của Phó Bí thư Tỉnh ủy… 'vận dụng, lạm dụng và lợi dụng' !?

Tầm Nhìn 19 liên quan Bình Định: Vụ bằng 'Tiến sĩ chính quy' của Phó Bí thư Tỉnh ủy… 'vận dụng, lạm dụng và lợi dụng' !?

Tamnhin.net - Với những lời trần tình trước cử tri của ĐBQH Lê Kim Toàn: “Việc tôi xin đi học hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu muốn nâng cao trình độ hiểu biết, không có bất kỳ một...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×