điện biên

Thiết lập mạng lưới chuyển tuyến giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Thiết lập mạng lưới chuyển tuyến giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Tin Tức TTX 1 liên quan Thiết lập mạng lưới chuyển tuyến giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Thiết lập được mạng lưới chỉ đạo tuyến giữa bệnh viện đa khoa tỉnh và các bệnh viện huyện là một trong những kết quả quan trọng được khẳng định tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Dự...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×