đau lưng

Khi người ta có tuổi

Khi người ta có tuổi

PNNews Khi người ta có tuổi

Mặc dầu sau khi đại ngộ, Đức Phật đã thâm hậu giảng thuyết “tứ diệu đế” theo hướng chân thực giải thoát, nhưng đa phần tục nhân vẫn nông nổi vật chất hiểu khái niệm “lão” như một...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×