đồng xoài

Giám sát tính công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện các dự án kinh tế, xã hội

Giám sát tính công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện các dự án kinh tế, xã hội

Mặt Trận Giám sát tính công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện các dự án kinh tế, xã hội

oacute; là nội dung giám sát của Đảng đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Nội chính Trung ương (Đoàn giám sát) tại tỉnh Bình Phước từ ngày 14 đến 17/8 ở các xã Đắk Ơ, Phú Nghĩa (huyện...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×