đề xuất

Doanh nghiệp 24h: Nhiều điều kiện kinh doanh chồng chéo, thiếu minh bạch trong Dự thảo Luật Thuỷ sản

Doanh nghiệp 24h: Nhiều điều kiện kinh doanh chồng chéo, thiếu minh bạch trong Dự thảo Luật Thuỷ sản

BizLIVE 6 liên quan Doanh nghiệp 24h: Nhiều điều kiện kinh doanh chồng chéo, thiếu minh bạch trong Dự thảo Luật Thuỷ sản

Nhiều quy định trong Dự thảo Luật Thuỷ sản còn chồng chéo, thiếu minh bạch khiến có tình trạng doanh nghiệp sẽ phải mang 3 giấy phép khác để xin một giấy phép đầu tư kinh doanh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×