đại hội đoàn toàn quốc

Thanh niên Quân đội triển khai toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Thanh niên Quân đội triển khai toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

QĐND Thanh niên Quân đội triển khai toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

QĐND Online – Chiều 11-6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×