đô lương

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện cải cách hành chính phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện cải cách hành chính phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Nghệ An 1 liên quan Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện cải cách hành chính phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với công tác CCHC và ứng dụng CNTT tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×