Dân cư mạng vẫn hàng ngày nghe, nghiên cứu, so sánh và đưa ra hàng loạt những nghi án về việc sử dụng nhạc ngoại với thông tin khá nhập nhằng về việc "đạo" hay "cover".