(CATP) Theo khảo sát của tổ chức từ thiện Booktrust (Mỹ), tác phẩm The Lion, the Witch and the Wardrobe (tập đầu tiên trong bộ truyện The Chronicles of Narnia - Biên niên sử Narnia, gồm 7 tập) của nhà văn Anh Clive Staples Lewis được cho là tác...