Dầu bôi trơn Vaseline cực kỳ hữu dụng, ít ra là đối với một tên trộm ở Fort Lauderdale (bang Florida, Mỹ). Hắn đã dùng loại dầu nói trên để "nẫng" chiếc nhẫn quý giá của một bà lão ngay giữa thanh thiên bạch nhật.