Hanoinet - Bí đao hay còn gọi là đông qua. Trong "Thần nông bản thảo kinh" gọi là bạch qua, có thể dùng như rau quả, vị ngọt, tính hơi hàn, không độc, trừ bụng dưới thủy thũng, lợi tiểu và kiện tỳ ích khí tiêu nước.