(NDHMoney) HNX vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (mã SVS).

Từ 7/5 - 4/7, ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, đã đăng ký mua thêm 500.000 SVS. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 500.000 cổ phiếu (tỷ lệ 3,7%).

Kết thúc giao dịch, do giá chưa đạt kỳ vọng nên Chủ tịch mới chỉ mua được 352.200 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 852.200 cổ phiếu, tương đương với 6,31% tổng số cổ phiếu SVS đang lưu hành.

Được biết, từ ngày 30/3 - 16/5/2012, bà Phùng Thúy Phượng, hiện là Phó Tổng Giám đốc của SVS đăng ký mua và bán với cùng số lượng là 100.000 cổ phiếu SVS.

Trước khi giao dịch, bà Phượng nắm giữ 100.000 cổ phiếu SVS, tương đương 0,74% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Kết thúc giao dịch, do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng, cổ đông này mới chỉ mua được 34.500 cổ phiếu và bán được 32.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 102.500 cổ phiếu (tỷ lệ 0,76%).