Thông báo ngày 19.6 của HaSTC cho biết, CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (mã CK: SVC) đã có thông báo điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2007. Theo thông báo, thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2007 được lùi sang ngày 20.6.