Là một trong những nhà tư vấn chiến lược hàng đầu cho Chính phủ, chuyên gia cao cấp Bùi Kiến Thành đã nhận định lạc quan như vậy khi trao đổi với báo chí về những thách thức của kinh tế Việt Nam trong năm 2009.