Hiệp hội Kỹ thuật Quốc tế (The International Engineering Consortium - IEC) đã chính thức công bố Nokia Siemens Networks nằm trong danh sách chốt gồm những công ty được đề cử giải thưởng InfoVision. IEC bình chọn dòng thiết bị chuyển mạch Ethernet cấp độ nhà khai thác SURPASS hiD 66xx trong lĩnh vực Những Tiến bộ và Sáng tạo về Lõi mạng. Chương trình giải thưởng InfoVision Award công nhận những công nghệ, ứng dụng, sản phẩm, tiến bộ và dịch vụ được đánh giá là độc đáo nhất và mang lại lợi ích cao nhất cho ngành công nghiệp viễn thông.