Những tiếng súng vang lên tại Los Feliz, California, vào khoảng 4h sáng ngày 27/11, cách nơi cặp diễn viên ...