TTO - Qua "Ngày hội các nhà phát triển Sun" lần thứ tư tại Việt Nam, các chuyên gia cao cấp của Sun MicroSystems đã có dịp chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy những cải tiến trong cộng đồng các nhà phát triển công nghệ thông tin Việt Nam.