KTNT - Mặc dù có nhiều yếu tố “thiên thời địa lợi” nhưng do thiếu vốn cũng như kinh nghiệm sản xuất, tại các huyện miền núi của tỉnh Lâm Đồng vẫn còn hàng ngàn gia đình đang từng ngày vật lộn với đói nghèo. May thay, những đồng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Lâm Đồng đã mang đến cho họ niềm vui lớn.