- Công ty Cổ phần Quốc tế C&T - Sáng tạo phong cách sống giới thiệu với các bạn những sản phẩm độc đáo tôn vinh và làm nổi bật vẻ đẹp tiền ẩm của phụ nữ sẽ ra mắt tại Việt nam trong thời gian tới.