TT - Giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại TP.HCM đã giảm trở lại do sức mua yếu, nguồn cung tăng và doanh nghiệp vì duy trì sức mua đã tìm nhiều biện pháp để giảm giá cho người tiêu dùng.