Trong thời gian qua, tình hình tại một số quốc gia Bắc Phi trở thành vấn đề thời sự của thế giới. Tại Tunisia, Tổng thống Ben Ali phải ra đi. Ở Ai Cập, số phận chính trị của Tổng thống Hosni Mubarak đang được định đoạt.

Những biến động với mức độ hiếm thấy như thế đang có chiều hướng lây lan sang cả Ma-rốc hay Algeria, thậm chí vượt khỏi Bắc Phi và làm rung chuyển chính trường Jordan hay Yemen. Những diễn biến này khiến cả khu vực chấn động với những hệ lụy và tác động khó lường. Mỗi nước có bối cảnh và đặc thù chính trị riêng nên kết cục cuối cùng có thể khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung là những biến động đều khởi nguồn từ sự phẫn nộ của người dân, đặc biệt thế hệ trẻ. Nhìn lại lịch sử, người dân ở các nước Bắc Phi đã thể hiện sức mạnh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Giờ đây, chính họ một lần nữa biểu lộ sức mạnh với làn sóng biểu tình phản đối, đòi hỏi phải thay đổi chính phủ hoặc chính quyền phải thay đổi chính sách. Trong nhiều năm, nhân dân đã hậu thuẫn chính những nhà lãnh đạo đang bị phản đối quyết liệt. Những nhà lãnh đạo ấy giờ phải trả giá cho việc đã xao lãng lợi ích chính đáng của người dân, đặc biệt là công ăn việc làm và phúc lợi xã hội, chống tham nhũng và lạm dụng quyền lực, thực hiện công bằng xã hội và nhà nước pháp quyền thực sự vì nhân dân. Họ phải trả giá cho việc không ý thức được đầy đủ hoặc cố tình làm ngơ một chân lý là người dân là chỗ dựa cho quyền lực nhưng đồng thời cũng có thể truất phế họ. La Phù