Máy bay Dassault Rafale sẽ hình thành hòn đá tảng của sức mạnh trên không của Pháp trong thế kỷ 21

Nguồn QPVN