Tên lửa vác vai Verba có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly khoảng 6,5km và ở độ cao 4,5km.

Video: Sức mạnh kinh hoàng của tên lửa vác vai Verba: