Tàu ngầm lớp Rubis là một lớp tàu ngầm thế hệ đầu tiên loại tàu ngầm tấn công hạt nhân của Hải quân Pháp. Đây là những tàu ngầm hạt nhân tấn công nhỏ gọn nhất cho đến nay.

Theo QPVN