Chiếc máy ép thủy lực 150 tấn này có thể cán nát mọi thứ đặt bên dưới nó từ điện thoại đến lựu đạn.

Video: Sức mạnh ghê người của máy ép thủy lực 150 tấn: