PN - Hỏi: Con tôi khám sức khỏe loại III, vậy cháu có trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) không? Trọng Khang (Q.4, TP.HCM)

Trả lời: Điểm a khoản 1 điều 29 Luật NVQS quy định những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình: “Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe”.

Tại thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP về việc khám sức khỏe thực hiện NVQS do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế ban hành ngày 20/11/2006, có cách phân loại sức khỏe dựa vào số điểm chấm cho tám chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe NVQS như sau:

- Loại I: Tám chỉ tiêu đều đạt điểm 1, có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng.

- Loại II: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 2, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng.

- Loại III: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 3, có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng.

- Loại IV: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 4, có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.

- Loại V: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 5, có thể làm một số công việc hành chính sự vụ khi có lệnh tổng động viên.

- Loại VI: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 6, là loại sức khỏe tạm miễn làm NVQS…

Như vậy, sức khỏe con ông thuộc trường hợp “có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng”, không được tạm hoãn NVQS.

LS LÊ NGUYỄN THUYỀN QUYÊN

(Đoàn Luật sư TPHCM)