Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, tham nhũng hối lộ trong hoạt động của doanh nghiệp sẽ tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, xã hội. Chính vì vậy, Thanh tra Chính phủ hiện đang chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ về giảm sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước để hạn chế tối đa những tác hại do tham nhũng, hối lộ gây ra.

Sáng 12.11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với ĐSQ Vương quốc Anh và Bộ Phát triển Quốc tế Anh tại Việt Nam tổ chức “Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 12” giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các nhà tài trợ, các đối tác phát triển quốc tế.

Nhận định về vấn đề tham nhũng trong hoạt động của doanh nghiệp, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh – cho biết: Tham nhũng, hối lộ trong hoạt động của doanh nghiệp sẽ tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, xã hội của mọi quốc gia; nó làm tăng chi phí, phá vỡ nền tảng quản trị của doanh nghiệp, tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường.

Đặc biệt, khi tham nhũng, hối lộ được thực hiện với sự cấu kết giữa doanh nghiệp với các quan chức tha hóa, sẽ hình thành những “nhóm lợi ích thân hữu”, có khả năng tác động tiêu cực tới quá trình xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật, khi đó hậu quả càng thêm nghiêm trọng.

“Mặc dù trong Bộ Luật hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp hay các luật chuyên ngành khác đều quy định những chế tài nghiêm khắc đối với những tội phạm về hối lộ, gian lận thương mại.

Tuy nhiên, các quy định đó dường như vẫn chưa đủ để có thể ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những hành vi tham nhũng, hối lộ, gian lận trong hoạt động kinh doanh.

Chính vì vậy, Việt Nam đã và đang tiến hành nhiều hoạt động nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật phòng, chống tham nhũng liên quan đến hoạt động doanh nghiệp” – Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Hiện Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Đề án Đổi mới quản triij doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường”; Bộ Tư pháp đang chủ trì nghiên cứu khả năng mở rộng phạm vi điều chỉnh của pháp luật phòng, chống tham nhũng sang “khu vực tư”, hình sự hóa “hành vi làm giàu bất hợp pháp”... để đề xuất với Chính phủ trình Quốc hội trong lần sửa đổi Bộ luật Hình sự sắp tới.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ hiện đang chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Antony Stokes – Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam – chia sẻ: Đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam không phải nhiệm vụ nhỏ. Tham nhũng là thách thức với Việt Nam bởi “sức khỏe” của nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng của tham nhũng, nếu như có tham nhũng thì khả năng phá hoại nền kinh tế là rất lớn...

Cũng có thể nói rằng các doanh nghiệp cũng là nạn nhân, vì vậy các doanh nghiệp cần phải chung tay, cần phải đẩy mạnh liêm chính, phòng chống tham nhũng.

“Ngoài ra, Chính phủ và doanh nghiệp cần ngồi lại với nhau để chung tay chống lại nạn tham nhũng - việc phối hợp giữa Chính phủ và các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò bổ sung, tăng thành công cho nhau” – ông Antony Stokes nhấn mạnh.

Theo kết quả nghiên cứu về vấn đề tham nhũng, hối lộ trong quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, trong lĩnh vực “Tham nhũng vặt” (là việc doanh nghiệp phải chi các khoản tiền hối lộ nhỏ để đối phó với sự nhũng nhiễu, vồi vĩnh, gây khó khăn của cán bộ, công chức hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ công) thì có 37% cho rằng việc này rất phổ biến, 43% phổ biến.

Còn theo báo cáo của Cộng đồng tư nhân, thì 70% doanh nghiệp chủ động đưa hối lộ, 30% do cán bộ, công chức gợi ý.

Kết quả khảo sát “Vì sao doanh nghiệp phải đưa hối lộ”, 30% doanh nghiệp tự động đưa hối lộ để giải quyết công việc nhanh chóng; 70% đưa hối lộ do cán bộ, công chức gợi ý.

Về vấn đề “Tham nhũng, hối lộ trong quan hệ giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân” (hối lộ thương mại), theo báo cáo của VCCI năm 2012 thì 41 DNTN đã đưa hối lộ để có được hợp đồng với cơ quan nhà nước (năm 2011 là 23%).