Sau 1 năm đi vào vận hành tại địa chỉ www.saga.vn, SAGA đã tăng trưởng 1.900%, lên tới gần 19.000 người đăng ký và hàng trăm ngàn người sử dụng. Hệ thống đã có hơn 7.000 bài phân tích, trao đổi chuyên sâu về kinh doanh và hàng chục ngàn thảo luận chuyên môn kinh doanh.Chi tiết...