Ngôi sao người Uruguay cho thấy khả năng xử lý bước một điệu nghệ khi khống chế khá gọn gàng trái bóng được thả từ độ cao hơn 35 m.

Thành Quảng