Những hành động thừa chẳng biết vô tình hay cố ý của Suarez khiến đối phương lãnh hậu quả. Đêm qua, Godin sưng mắt khi "lỡ" theo kèm tiền đạo Barca.

N.D