Đang chống chân lên quả bóng để buộc dây giày, Neymar bị đồng đội đùa cợt.

Anh Dũng