Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan năm 1999 đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Riêng trong chiều 19-5 đã có 22 ý kiến phát biểu đóng góp. Đa số các ý kiến tán thành với Tờ trình của Chính phủ do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, trình bày...