Tổng cục ĐBVN giao Sở GTVT Hà Giang sửa chữa đột xuất đường cột cờ Lũng Cú, tỉnh Hà Giang, nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Sua chua hu hong tuyen duong cot co Lung Cu, tinh Ha Giang - Anh 1

Sửa chữa đột xuất hư hỏng đường cột cờ Lũng Cú, tỉnh Hà Giang (ảnh nguồn internet)

Theo Tổng cục ĐBVN, tuyến đường cột cờ Quốc gia Lũng Cú, tỉnh Hà Giang có vai trò quan trọng, phục vụ an ninh, quốc phòng và thúc đẩy phát triển du lịch. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống ATGT còn sơ sài và hư hỏng nặng, mặt đường nhiều vị trí sình lún, hư hỏng gây mất ATGT cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Do đó, Tổng cục ĐBVN cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đột xuất bổ sung hệ thống ATGT, sửa chữa mặt đường hư hỏng gây mất ATGT Đường Cột cờ Quốc Gia Lũng Cú, tỉnh Hà Giang với giải pháp: Chuẩn hóa hệ thống ATGT (biển báo, cột Km, cọc H, hộ lan tôn sóng...) theo QCVN 41:2016/BGTVT và sửa chữa mặt đường bị hư hỏng nặng, mất ATGT với kinh phí ước tính 3 tỷ đồng. Nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Đồng thời, giao Sở GTVT Hà Giang làm chủ đầu tư, thực hiện trong Quý 4/2016.

Trần Kim