Với các thao tác đơn giản, một bức ảnh mờ mịt được sửa sang lại và có thể dùng được.