Sự thay đổi chóng mặt của những thành phố nổi tiếng (Phần 1)

Những kiến trúc xây dựng tuyệt đẹp của những tòa nhà chọc trời đã mang đến một diện mạo mới cho các thành phố này, nhưng cũng có nhiều thành phố vẫn giữ được nguyên nét cổ kính cho dù có sự thay đổi trong kết cấu hạ tầng, ví dụ như London.

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 1

16. Jakarta, Indonesia 1960 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 2

17. Melbourne, Australia – 1920 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 3

18. London, Anh – 1920 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 4

19. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ – 1905

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 5

20. New York, Mỹ – 1962 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 6

21. Kuala Lumpur, Malaysia – 1920 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 7

22. Chicago, Mỹ 1937 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 8

23. Thượng Hải, Trung Quốc – 1987 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 9

24. Los Angeles,Mỹ – 1940 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 10

25. San Francisco, Mỹ – 1906 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 11

26. San Francisco, Mỹ – 1947 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 12

27. Long Beach, Mỹ – 1953 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 13

28. Macau, China – 1964 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 14

29. Hong Kong– 1980 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 15

30. Kuala Lumpur, Malaysia – 1920 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 2) - Anh 16

Hạ Ly (Theo Bored Panda)