24H.COM.VN - Vừa qua, trong số báo ra ngày 02/4/2008, Báo Đầu tư chứng khoán đã đăng bài "Nhà đầu tư bị “chôm” tiền tại CTCK", và Báo Sài gòn giải phóng đầu tư tài chính số ngày 10/04/08 đưa bài “Trục lợi trên tài khoản của nhà đầu tư” trong đó có phản ánh trường hợp ông Trần Tiến Dũng, nhà đầu tư tại sàn Công ty chứng khoán Habubank (HBBS), cho rằng bị “chôm” tiền/bị “trục lợi” trong tài khoản.