Gần đây trên địa bàn Hà Giang xuất hiện “Táo đá Hà Giang.” Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khẳng định trên địa bàn không trồng loại táo này.

Su that ve loai tao da Ha Giang ban tren thi truong - Anh 1