Những quả dưa hấu vuông đẹp mắt được tạo ra theo chủ ý của con người như thế nào?

S.T