Bản đồ ngang không thể hiện được đường đứt đoạn, bản đồ dọc không chỉ có đường 9 đoạn, thậm chí thêm đoạn thứ 10, nằm ở gần Đài Loan.

Theo VTV