Từ chỗ 100 USD mua được hơn 3 chỉ vàng, nay mua chưa được 1 chỉ. Điều gì đang diễn ra giữa hai công cụ đầu tư phổ biến này?