(NDHMoney) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18.4.2012 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Ảnh Đức Long

* TCM: Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM - HOSE) vừa công bố thông tin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bổ sung nội dung Đại hội Đồng cổ đông 2012. Hội đồng Quản trị TCM đã chấp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Vũ Đình Độ theo nguyện vọng cá nhân. Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của công ty còn lại 6 thành viên. Vị trí thành viên còn khuyết sẽ được bổ sung tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Đồng thời, ngày 11/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect - tổ chức sở hữu 7% tổng số cổ phần của TCM đã gởi đề cử một ứng viên Hội đồng Quản trị và một ứng viên Ban Kiểm soát để trình lên Đại hội cổ đông năm 2012 xem xét quyết định. Theo đó, Hội đồng quản trị TCM đã quyết định bổ sung 2 nội dung nghị sự để trình lên Đại hội là thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị, tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát lên 4 thành viên và tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên còn thiếu.

* HDG: Từ ngày 15/2 - 15/4, ông Cao Trần Đăng - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG - HOSE) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và đăng ký bán 497.126 cổ phiếu HDG. Giao dịch qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Kết thúc giao dịch, ông Đăng đã bán thành công lượng cổ phiếu HDG đăng ký nhưng không mua được cổ phiếu nào do giá thị trường không đạt giá mục tiêu. Như vậy, hiện ông Đăng không còn nắm cổ phiếu HDG nào.

* HAP: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco(mã HAP - HOSE) vừa thông báo nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Trong năm 2012, Đại hội đã thống nhất thông qua mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 450 tỷ đồng, doanh thu ước đạt 380 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 14 triệu USD, lợi nhuận trước thuế ước đạt 25 tỷ đồng, tỷ lệ thưởng cổ phiếu dự kiến là 15%.

Cũng trong cuộc họp, các cổ đông đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 2 năm cho dự án Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Hải Phòng. Khối lượng phát hành dự kiến là 1 triệu trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 100 tỷ đồng.

Được biết, dự án này được triển khai tại số 738 đường Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, trên diện tích mặt bằng 12.200m², diện tích xây dựng 4.300m², mật độ xây dựng đạt 35%, diện tích sử dụng 20.000 m² với tổng vốn đầu tư được duyệt là 297 tỷ đồng, trong đó vốn tự có 30%, 70% còn lại do Ngân hàng Phát triển Việt Nam tài trợ 207 tỷ đồng.

Dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và được ưu đãi 70 năm miễn tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm 15 năm. Hiện tập đoàn đã hoàn thành gói thầu số 5 và đang thực hiện các gói thầu số 6,7,8,9,12 và phấn đấu tăng tốc đưa bệnh viện vào vận hành nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Hải Phòng 13/5/2013.

* NHS: Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (mã NHS - HOSE) vừa thông báo miễn nhiễm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Thành Châu từ ngày 16/4/2012. Ông Châu từ nhiệm vì lý do cá nhân.

* CDC: Từ ngày 13/3 - 13/4/2012, ông Trần Mai Cường, hiện là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC - HOSE), đã đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu CDC nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Phương thức giao dịch là khớp lệnh qua sàn và thỏa thuận. Kết thúc giao dịch, do biến động giá không phù hợp với giá dự định giao dịch, ông Cường mới chỉ mua được 360.000 cổ phiếu, nâng tổng số lượng cổ phiếu CDC nắm giữ lên 828.832 cổ phiếu, tương đương với 5,54% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

* TNA: Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (mã TNA - HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động quý 1. Cụ thể, 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần TNA thực hiện được là 241,5 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế công ty thực hiện được là 13,25 tỷ đồng, đạt 26,5% kế hoạch năm.

Được biết, TNA vừa họp cổ đông và thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu đặt mục tiêu là 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 50 tỷ đồng. Mức cổ tức mục tiêu năm nay từ 20 - 25%.

* ABT: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã ABT - HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3 tháng đầu năm của ABT đạt gần 177,9 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý vừa qua đạt 35,4 tỷ đồng. Lợi tức thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty đạt gần 30 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt gần 30,9 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 27,1 tỷ đồng và EPS đạt 2.458 đồng.

* NTL: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL - HOSE) vừa họp cổ đông và lên kế hoạch kinh doanh năm 2012. Năm 2012, tổng doanh thu của NTL đặt mục tiêu 1.120 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhà ước khoảng 650 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động xây lắp khoảng 450 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động tài chính - doanh thu khác khoảng 20 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 550 tỷ đồng, thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng. Mức cổ tức mục tiêu cho năm nay khoảng 15% trở lên. Được biết, năm 2011, tổng doanh thu của công ty đạt 356,3 tỷ đồng, chỉ bằng gần 24% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 93,69 tỷ đồng và mức cổ tức là 25%.

* DLG: Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG - HOSE) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 12/4. Tại cuộc họp lần này, Hội đồng Quản trị DLG đặt mục tiêu doanh thu năm 2012 là 107 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 15 tỷ đồng. Những năm tiếp theo, năm 2013, công ty đặt kế hoạch 153 tỷ đồng doanh thu, 20 tỷ đồng lợi nhuận.

Năm 2014, công ty sẽ tăng mức doanh thu lên 201 tỷ đồng và lợi nhuận 27 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị thống nhất hủy bỏ số liệu chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2011 -2015) đã công bố thông tin ngày 8/4.

* CTG: Ngày 17/4/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định về việc chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (mã CTG) được niêm yết bổ sung 117.909.606 cổ phiếu. Tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 1.179.096.060.000 đồng. Ngày niêm yết có hiệu lực là 19/4/2012.

* PAN: Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN - HOSE) vừa họp cổ đông thường niên năm 2012. Tại cuộc họp, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu từ dịch vụ, thương mại là 265 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là 20 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế ước 15 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu bằng tiền đặt mục tiêu 10%.

Cổ đông bầu bổ sung bà Nguyễn Vũ Thùy Hương và ông Nguyễn Mạnh Hùng làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 thay thế hai thành viên mãn nhiệm: Ông Hoàng Đức Hòa và bà Lê Mai Hương. Bầu lại bà Bùi Thanh Vân vào Ban kiểm soát.

* BSI: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BSI - HOSE) vừa họp cổ đông để lên kế hoạch kinh doanh trong năm 2012. Cổ đông thông qua mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2012 là 20,65 tỷ đồng, thị phần 2% và ROE là trên 2%.

Được biết, doanh thu quý 1 của BSI đạt 72,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 24,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2011. Trong cơ cấu doanh thu, mảng đầu tư chứng khoán, góp vốn mang về 27,8 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 28,7 tỷ đồng, doanh thu môi giới đạt 9,59 tỷ đồng…Như vậy, trong quý 1/2012, BSI lãi sau thuế gần 28 tỷ đồng, từ mức lỗ 11,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

* VIX: Nhiều cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (mã VIX - HNX) đăng ký mua bán một lượng lớn cổ phiếu. Từ ngày 7/4 - 8/6, bà Nguyễn Thị Vui - người có liên quan đến Thành viên Hội đồng Quản trị Nguyễn Thị Mừng, đăng ký bán 6.683.900 cổ phiếu (tương đương 22,53%) VIX đang nắm giữ nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Phương thức giao dịch là thỏa thuận.

Cổ đông lớn Nguyễn Thị Vụ cũng đăng ký bán ra 5,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 18% theo phương thức thỏa thuận. Trong khi, cổ đông lớn Bùi Xuân Thức đăng ký bán bớt 5.226.100 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu ông Thức nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 6.046.060 cổ phiếu (20,15%).

Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua 17.310.000 cổ phiếu VIX theo phương thức thỏa thuận. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 7.140.000 cổ phiếu. Nếu mua hết số cổ phiếu này, Chủ tịch sẽ nắm giữ 24,871 triệu cổ phiếu VIX, tương đương 83,8%.

* ILC: Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (mã ILC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 17/4/2012 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài đạt lợi nhuận âm (-31.812.212.503 đồng). Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu ILC ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

* TCS: Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Asia Value Investment do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty TNHH Asia Value Investment (công ty), cổ đông lớn Công ty Cổ phần Than Cao Sơn (mã TCS) đã đăng ký giao dịch bán 180.000 cổ phiếu TCS ngày 19/9/2011 đến ngày 18/11/2011.

Tuy nhiên, đến ngày 30/12/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo lý do không thực hiện được giao dịch trên của công ty. Như vậy, công ty đã vi phạm quy định tại Điểm 4.4 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Asia Value Investment bị phạt 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

* THB: Từ ngày 19/4 - 19/6, Lương Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (mã THB-HNX) đăng ký mua thêm 650.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 70.060 cổ phiếu (tỷ lệ 0,61%). Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. Phương thức giao dịch dự kiến thỏa thuận và khớp lệnh.

* SDT: Từ ngày 18/4 - 15/6, Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam - Tổ chức có liên quan đến ông Vũ Trung Thành, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT - HNX) đăng ký bán và mua đồng khối lượng là 500.000 cổ phiếu nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Phương thức giao dịch dự kiến qua thỏa thuận và khớp lệnh. Số lượng cổ phiếu quỹ này nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 720.000 cổ phiếu, tương đương với 3,42% tổng số cổ phiếu SDT trên thị trường.