(NDHMoney) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16.4.2012 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Ảnh Đức Long

* STB: Sàn HOSE vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB). Từ ngày 18/4 -18/6, Công ty Cổ phần SX-TM Thành Thành Công - Tổ chức có liên quan đến ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán 22.036.210 cổ phiếu nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến qua phương thức khớp lệnh. Nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký, Thành Thành Công sẽ chỉ còn nắm giữ 100.000 cổ phiếu STB.

* MDG: Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG - HOSE) vừa công bố giao dịch cổ phiếu quỹ. MDG đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay. Giao dịch dự kiến qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nguồn mua cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2011.

Được biết, ông Nguyễn Văn Khóa - Chủ tịch MDG kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua thêm 50.000 cổ phiếu nhằm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu. Giao dịch dự kiến theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Trước khi giao dịch, ông Khóa nắm 230.869 cổ phiếu, tương đương 2,12% vốn điều lệ MDG. Ngày 20/4, MDG sẽ thực hiện việc thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2010 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu, tương đương với 1 cổ phiếu nhận 700 đồng. Dự kiến vào ngày 27/4 MDG sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2012. Nội dung và địa điểm hiện chưa được thông báo.

* TCO: Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO - HOSE) vừa thông báo thay đổi Kế toán trưởng. TCO miễn nhiệm chức Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Mai Hoa từ ngày 12/4/2012 do chuyển công tác. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy có trách nhiệm tiếp nhận công việc, thực thi nhiệm vụ được quy định theo Luật kế toán kể từ ngày 12/4 và nhận nhận công tác khác từ bà Nguyễn Thị Mai Hoa từ ngày 12/4 đến ngày 22/4.

Kể từ ngày 12/4, bà Hoa và những người có liên quan không thuộc đối tượng phải thực hiện công bố thông tin. Được biết, trong năm 2012, TCO đặt mục tiêu doanh thu đạt 160 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 19,2 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 12%.

* HSG: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG - HOSE) vừa ông bố uớc kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 3 -2012 và lũy kế 6 tháng niên độ tài chính 2011-2012. HSG cho biết, trong tháng 3, sản lượng của HSG đạt 41.527 tấn đồng, doanh thu thuần đạt 928 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng. Lũy kế niên độ tài chính từ ngày 1/10/2011 - 31/3/2012, sản lượng của công ty đạt 217.906 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 5.003 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 138 tỷ đồng.

* NNC: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về việc trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền của của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC -HOSE). Ngày 25/4 là thời hạn đăng ký cùng để ngày 10/5, NNC sẽ thực hiện trả cổ tức đợt 2/2011 với tỷ lệ 45%, tương đương 4.500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

* HAG: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về việc chia cổ tức năm 2010 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - HOSE). Ngày 26/4 là thời hạn đăng ký cuối cùng để HAG thực hiện trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100 : 15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) được Công ty hủy bỏ). Nguồn vốn để chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế 2010.

Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng và được niêm yết sau khi công ty được cấp phép niêm yết. Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.

* CDC: Công ty Cổ phần Chương Dương(mã CDC - HOSE) vào công bố dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2012. Năm nay, CDC dự kiến sẽ đạt 380 tỷ đồng giá trị sản lượng, 312 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu 25 tỷ đồng, dự kiến mức cổ tức là 15%.

Công ty cho biết các hợp đồng về thi công xây lắp của công ty tổng giá trị hiện tại lên đến gần 170 tỷ đồng, kế hoạch xây lắp dự kiến trong năm 2012 là 231 tỷ đồng. CDC đang tiếp cận các dự án với phương thức đấu thầu trọn gói, chào bán cạnh trnah, với giá trị dự kiến trúng thầu là 100 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh bất động sản, công ty sẽ tiếp tục duy trì và tiếp thị cho thuê phủ kín 100% diện tích thương mại, dịch vụ tại Central Garden; linh hoạt chính sách bán căn hộ tại Tân Hương Garden - quận Tân Phú, giá bán căn hộ này dao động từ 12,5 đến 13,5 triệu đồng/m2. Phấn đấu tổng giá trị kinh doanh bất động sản năm 2012 đạt tối thiểu 62,5 tỷ đồng.

* NVN: Công ty cổ phần nhà Việt Nam (mã NVN - HOSE) sẽ họp cổ đông vào ngày 22/4 tới đây. Tại cuộc họp cổ đông tới, Hội đồng Quản trị sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2012; dừng hoạt động kinh doanh các chi nhánh và sàn giao dịch; trình cổ đông giải quyết khiếu nại của hai đối tác đã mua 2 khu đất trung tâm thương mại 2.300m2, Nhà trẻ 2.000 m2 thuộc dự án Trường Thạch 1 từ ngày 19/4/2008.

Đồng thời, NVN sẽ thông qua việc tìm kiếm đối tác chuyern nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê các khu đất xây dựng trong Dự án The BCR, quận 9. Đồng thời, cổ đông sẽ thông qua chủ trương phát hành 50 tỷ đồng cổ phiếu và 50 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn.

* SJS: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS) vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/4/2012 theo Quyết định số 52/2012/QĐ-SGDHCM ngày 12/04/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

SJS vào diện cảnh báo do đã vi phạm Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2011 là -82,465 tỷ đồng.

* TIC: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây nguyên (mã TIC - HOSE) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Tại cuộc họp, cổ đông TIC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu dự kiến đạt 31 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 27,8 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến trong năm nay là 15%, bao gồm 2% cổ tức còn lại năm 2011. Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2012 là 22,9 triệu đồng/tháng và có tháng 13.

Về việc mua cổ phiếu quỹ, cổ đông nhất trí tiếp tục mua 5 triệu cổ phiếu quỹ từ nay đến năm 2014. Nguồn vốn mua từ nguồn vốn đầu tư hoàn lại và quỹ đầu tư phát triển của công ty.

* HNX: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Huy Thắng (mã HTB) vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/4/2012 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của công ty đạt lợi nhuận âm (-257.226.271 đồng).

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (mã VCV) cũng vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/4/2012 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 VCV đạt lợi nhuận âm (-6.535.043.364 đồng). Do lợi nhuận âm (-2.397.687.613 đồng) trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 nên Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông mã VIE) cũng bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/4/2012.

Trong khi, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mã VTC) vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 13/4/2012 do lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2011 VTC đạt lợi nhuận âm (-7.546.684.214 đồng). Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ô Tô Giải Phóng (GGG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 12/4/2012 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của công ty đạt lợi nhuận âm (-65.257.836.634 đồng).

HNX sẽ có thông báo về việc đưa các cổ phiếu này ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

* TAG: Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG - HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1. Doanh thu 3 tháng đầu năm của TAG đạt 427,99 tỷ đồng tăng trưởng hơn 6,46%; lợi nhuận gộp đạt 44,66 tỷ đồng tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế quí này đạt 16,26 tỷ đồng bằng 85% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh kết quả này, công ty cho biết thêm, lợi nhuận trước thuế giảm sút là do sự gia tăng của chi phí bán hàng khi mở thêm địa điểm kinh doanh mới Trần Anh Long Biên tại trung tâm thương mại Savico Megamall. Trần Anh Long Biên khai trương vào ngày 16/12/2011 nên cần phải có thời gian từ 6 đến 9 tháng để có doanh thu và lợi nhuận ổn định.

Mặc dù mở thêm 1 siêu thị mới, nhưng mức độ tăng của hàng tồn kho chỉ bằng 16,68% so với cùng kỳ năm trước, Trần Anh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô. Siêu thị thứ 4 của Trần Anh ở khu vực quận Hai Bà Trưng dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 7/2012, siêu thị thứ 5 tại khu vực quận Thanh Xuân dự kiến sẽ khai trương vào tháng 11/2012. Ngoài ra Trần Anh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm mặt bằng mở thêm từ 1 đến 2 siêu thị nữa tại Hà Nội trong năm 2012. Năm 2012 mặc dù có kế hoạch nâng tổng số lượng siêu thị lên 6 - 7 siêu thị nhưng TAG vẫn không có nhu cầu sử dụng vốn vay, mà sẽ dùng thặng dư vốn để mở rộng kinh doanh.

* SHN: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (mã SHN) vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/4/2012 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2011 của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đạt lợi nhuận âm (-146.024.923.662 đồng).

HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu này ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Sở. Được biết, Theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán, SHN lỗ trên 146 tỷ đồng, dù trước đó công bố chỉ lỗ trên 68 tỷ đồng, chênh lệch 77,73 tỷ đồng giữa trước và sau kiểm toán. Theo giải trình của SHN, nguyên nhân khiến công ty tăng mức lỗ thêm 77,73 tỷ đồng sau kiểm toán, là do: điều chỉnh giảm trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòn trên 33 tỷ đồng, nhưng phải giảm doanh thu hoạt động tài chính gần 42 tỷ đồng và giảm khoản phải thu khác trị giá trên 69 tỷ đồng.

* S12: Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước thực hiện 23,14 tỷ đồng, đạt 96%; So với kế hoạch năm 2012 đạt 9,3%. Doanh số bán hàng ước thực hiện 20,54 tỷ đồng đạt 7% kế hoạch năm. Doanh thu ước thực hiện 18,88 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế của S12 ước thực hiện 0,35 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch năm.Thu nhập bình quân 1 người/tháng ước thực hiện 4,13 triệu đồng. Kế hoạch kinh doanh trong quý 2, doanh thu dự kiến thực hiện được 63,28 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 0,83 tỷ đồng, bằng 5% kế hoạch năm.

* NAG: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (mã NAG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/4/2012 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam đạt lợi nhuận âm (- 16.380.903.412 đồng). HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu NAG ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

Dự kiến ngày 14/4/2012, NAG sẽ tổ chức họp cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán, tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; thông qua phương án tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.