Một sự khác nhau rất rõ rệt và nó vẫn đúng với nhiều trường hợp ở xã hội hiện tại trong mối quan hệ phức tạp giữa mẹ chồng và con dâu...

Su khac nhau 'mot troi mot vuc' giua me chong va me de nhieu chi em phai thua nhan - Anh 1

Su khac nhau 'mot troi mot vuc' giua me chong va me de nhieu chi em phai thua nhan - Anh 2

Su khac nhau 'mot troi mot vuc' giua me chong va me de nhieu chi em phai thua nhan - Anh 3

Su khac nhau 'mot troi mot vuc' giua me chong va me de nhieu chi em phai thua nhan - Anh 4

Su khac nhau 'mot troi mot vuc' giua me chong va me de nhieu chi em phai thua nhan - Anh 5

Theo Eva