Người bận rộn chưa chắc đã là người làm việc hiệu quả. Và đây là cách để nhìn nhận họ...

Su khac nhau giua nguoi ban ron va nguoi lam viec hieu qua - Anh 1

Su khac nhau giua nguoi ban ron va nguoi lam viec hieu qua - Anh 2

Su khac nhau giua nguoi ban ron va nguoi lam viec hieu qua - Anh 3

Su khac nhau giua nguoi ban ron va nguoi lam viec hieu qua - Anh 4

Su khac nhau giua nguoi ban ron va nguoi lam viec hieu qua - Anh 5

Su khac nhau giua nguoi ban ron va nguoi lam viec hieu qua - Anh 6

Su khac nhau giua nguoi ban ron va nguoi lam viec hieu qua - Anh 7

Su khac nhau giua nguoi ban ron va nguoi lam viec hieu qua - Anh 8

Su khac nhau giua nguoi ban ron va nguoi lam viec hieu qua - Anh 9

Su khac nhau giua nguoi ban ron va nguoi lam viec hieu qua - Anh 10

Su khac nhau giua nguoi ban ron va nguoi lam viec hieu qua - Anh 11

Su khac nhau giua nguoi ban ron va nguoi lam viec hieu qua - Anh 12

Theo Eva