(VOV) - Đối với thiết chế xã hội lâu đời như gia đình thì Luật PCBLGĐ cần phải có nhiều thời gian hơn nữa để đi vào cuộc sống

Chiều 8/4, Mạng Giới và phát triển cộng đồng (GENCOMNET) tổ chức buổi hội thảo nhằm chính thức công bố kết quả nghiên cứu “Đánh giá việc thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình (Luật PCBLGĐ)” được thực hiện từ tháng 7/2010 đến nay. Nghiên cứu được triển khai tại 4 xã thuộc các tỉnh, thành phố khảo sát là Hà Nội, Yên Bái, Hà Nam, Đà Nẵng, TP HCM. Mục đích nghiên cứu là nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan thực hiện pháp luật thông tin khách quan về những thuận lợi, khó khăn, thách thức của việc thực thi Luật PCBLGĐ, nhằm góp phần hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả thực hiện và hiệu quả tài trợ cho việc thực hiện Luật. Nhìn chung, mức độ hiểu biết về pháp luật giữa các nhóm xã hội, các địa phương là khác nhau. Sự hiểu biết về Luật PCBLGĐ và hành vi bạo lực gia đình của cả người dân và cán bộ chưa cao, chưa sâu sắc, chưa đầy đủ, thiếu chính xác. Đối với một thiết chế xã hội lâu đời như gia đình thì Luật PCBLGĐ cần phải có nhiều thời gian hơn nữa để đi vào cuộc sống. Luật và chính sách liên quan cần liên tục được hoàn thiện, nâng cao nhằm thay đổi hành vi trong thực hiện Luật PCBLGĐ và bình đẳng giới./.